Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Moniperheet ry
Karsikkokuja 17, 1. kerros, 01360 Vantaa
info@monik-vantaa.fi

moniperheet.fi

2. Käyttötarkoitus

Moniperheet.fi verkkosivun toiminnallisuudet, seurantatietojen raportointi sekä sivun kehittäminen.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään kävijän suostumuksella.

4. Rekisterin tietosisältö

Google Analytics ja Search Console: Verkkoanalytiikkatyökalujen keräämät anonyymit tiedot, kuten kävijämäärät, mistä maasta ja mihin aikaan he ovat sivulla käyneet, millä laitteella sivustolla on käyty ja mitä kautta käyttäjät ovat saapuneet sivustolle.

5. Tietojen säilytysaika

Verkkosivujen evästeet ovat voimassa joko tietyn istunnon ajan, kunnes käyttäjä sulkee selaimen, tai ne ovat pysyviä evästeitä, jotka ovat voimassa kuukausista vuosiin. Käyttäjä voi vaikuttaa tietojen säilytysaikaan tyhjentämällä evästeet selaimen asetusten avulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nettisivujen käyttäjätietoja kerätään evästeiden sekä Google Analytics ja Search Console -analytiikkatyökalujen avulla.

7. Tietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Moniperheet ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta osa järjestön käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

10. Suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.1.2022.