Yhdistys

Moniperheet ry on vuonna 2012 perustettu yhdistys, joka tukee monikulttuuristen lapsiperheiden vanhemmuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Järjestämme monipuolista toimintaa, tapahtumia ja tukea monikulttuurisille lapsiperheille pääkaupunkiseudulla.

Toimimme yhteistyössä monikulttuurisen yhteisön, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Edistämme kaksisuuntaista kotoutumista tukemalla maahanmuuttajia työssään kohtaavia viranomaisia ja muita toimijoita.

Vaikutamme myös monikulttuuristen yhteisöjen sisällä avoimella yhteistyöllä järjestöjen, moskeijoiden ja muiden yhteisön edustajien kanssa.

Monik Vantaa ry:n hallitukseen ja jäsenistöön kuuluu monikulttuurisista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Yhdistyksen jäsenten ja työntekijöiden monikulttuurisuuden ansiosta tavoitamme ihmiset luontevasti ja voimme lähestyä aiheita kulttuurisensitiivisesti.

Arvomme

Yhteisölähtöisyys

Toimintamme lähtee yhteisön tarpeista.

Teemme tiivistä ja avointa yhteistyötä yhteisömme kanssa.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus

Monikulttuurisuus on toimintamme ytimessä.

Edistämme kaksisuuntaista kotoutumista ja toimimme kulttuurisensitiivisesti.

Yhdenvertaisuus

Luomme yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.

Otamme toiminnoissa huomioon moniperusteisen syrjinnä

Avoimuus

Toimintaamme voi tulla mukaan matalalla kynnyksellä.

Viestimme toiminnastamme avoimesti ja ymmärrettävästi.

Yhdistyksen historia

Moniperheet ry aloitti toimintansa vuonna 2012 toimien nimellä Vantaan nuorten palloiluklubi ry. Toiminta keskittyi tuolloin urheilutoimintaan tarjoten nuorille mielekästä tekemistä ja tukea urheilun kautta.

Vuonna 2015 yhdistys vaihtoi nimekseen Monik Vantaa, jolloin toiminnassa keskityttiin etenkin lapsiperheiden ja nuorten voimavarojen kasvattamiseen sekä kotoutumisen tukemiseen. Tavoitteena oli tuoda Vantaan alueella asuvat maahanmuuttajataustaiset lapsiperheet yhteen ja tarjota heille mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää itseään.

Vuosina 2015–2017 järjestimme yhteistyökumppaneidemme kanssa nuorten työllisyyttä edistävää toimintaa. Vuosina 2018-2019 teimme Vantaan kaupungin rahoituksella nuorten pariin jalkautumista ja kerhotoimintaa. Vuonna 2019 toteutimme Vantaan kaupungin rahoittama maahanmuuttajavanhempien päihde- ja mielenterveystietoisuutta edistävän hankkeen.

Vuosina 2020–2022 olemme keskittyneet etenkin tukemaan monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta STEAn rahoittaman Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen kautta. Samalla toimintamme laajeni Espooseen ja Helsinkiin. Vuonna 2021 toimintamme kasvoi entisestään, kun saimme työ- ja elinkeinoministeriöltä tukea yhdistystoiminnan kehittämiseen. Avustuksen avulla yhdistykselle luotiin uusi strategia ja nimi muuttui Moniperheet ry:ksi.

Hallitus

Pia Metsähuone

Puheenjohtaja

Aden Hussein

Hallituksen jäsen

Mukhtar Osman

Hallituksen jäsen

Hagi Abdirizak

Hallituksen jäsen

Adan Mohamed

Hallituksen varajäsen

Mustafe Hirsi

Hallituksen varajäsen