Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke

Hanke edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Iloisia vammaisia ihmisiä.

Palveluohjaus ja -neuvonta

Annamme henkilökohtaista palveluohjausta ja neuvontaa monikulttuurisille vammaisille henkilöille ja erityislapsiperheille. Neuvontaa on saatavilla suomeksi, somaliksi ja englanniksi.

Varaa neuvonta-aika soittamalla numeroon: 050 544 2577

Tuemme maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään palveluiden tavoittamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa.

Perhetoiminta

Järjestämme tilaisuuksia erityislapsiperheille, joissa perheet saavat tukea ja neuvoja omaan arkeensa. Tapaamisissa käsittelemme aiheita kuten hyvää elämää, itsenäistymistä, osallisuutta sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksia.

Lähettiläskoulutukset

Koulutamme monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia vammaisten ihmisten oikeuksista ja osallisuudesta. Koulutetut henkilöt toimivat lähettiläinä yhteisöjensä ja järjestöjensä sisällä.

Monikulttuurisuuskoulutukset

Järjestämme vammaistoimijoille ja muille vammaisia maahanmuuttajia työssään kohtaaville koulutuksia maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden erityispiirteistä ja monikulttuurisesta kohtaamisesta.

Materiaalit

Tuotamme monikielisiä materiaaleja ja tuotamme selvitystä monikulttuuristen vammaisten ihmisten tilanteesta.

Hanketta rahoittaa STEA vuosina 2020-2022. Tutustu hankkeen nettisivuihin.